Parlamentin kysymys - E-010628/2010Parlamentin kysymys
E-010628/2010

  Uusi menetelmä räjähdyspanosten tuomiseksi lentokoneisiin

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-010628/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Artur Zasada (PPE)

  Olen huolestunut maailman tietotoimistojen välittämistä tiedoista. Niiden mukaan äskettäin on torjuttu Irakista Yhdysvaltoihin lentäneeseen siviilikoneeseen kohdistettu pommihyökkäys.

  Terroristit käyttivät uutta menetelmää. Pommit kätkettiin elävien koirien sisään, ja koirat piti lähettää lentoteitse Yhdysvaltoihin. Räjähdyspanokset sytyttimineen oli kätketty kirurgisella operaatiolla eläinten sisään. Operaation kömpelön suorituksen vuoksi eläimet kuitenkin kuolivat ennen kuin ne saatiin lentokoneeseen. Mikäli näin ei olisi käynyt, koirat tuskin olisivat herättäneet lentoaseman turvallisuushenkilökunnan epäilyksiä. Myöskään niiden sisään kätkettyjä panoksia ei olisi löydetty edes uusimman sukupolven skannereilla.

  Onko Euroopan komissio tietoinen uhasta, että räjähdyspanos voidaan kätkeä lentoteitse matkustavan koiran tai kissan sisään? Onko ryhdytty jonkinlaisiin toimiin, jotta tällainen turvallisuusriski saataisiin eliminoitua tai ainakin minimoitua? Onko käynnissä tutkimuksia tai ollaanko hankkimassa sellaista asiantuntemusta, jonka avulla voidaan määrittää uhan todellinen suuruus ja kuvatulla tavalla toteutetun iskun todennäköisyys Euroopan unionin alueella?

  EYVL C 279 E, 23/09/2011