Parlementaire vraag - E-010724/2010Parlementaire vraag
E-010724/2010

Het gevaar van gehydrogeneerde vetten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010724/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Oreste Rossi (EFD)

Een recent onderzoek van de Universiteit van Georgia heeft aangetoond dat overmatige consumptie van gehydrogeneerde vetten tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, het risico verdubbelt op overgewicht bij het kind en er ook voor zorgt dat de moeder gevaarlijk in gewicht toeneemt. De drempelwaarde waarboven er een duidelijk negatief effect optreedt, is 4,5 gram per dag. En die waarde is zo bereikt, aangezien in Europa iedere persoon dagelijks gemiddeld 1 tot 6 gram gehydrogeneerde vetten binnenkrijgt.

Kan de Commissie, bovenstaande punten in aanmerking genomen, laten weten of zij het opportuun vindt om de hoeveelheid gehydrogeneerde vetten in levensmiddelen die in de EU aanwezig zijn, te reglementeren, met als doel deze hoeveelheid te beperken en op die manier de gezondheid van de EU-burgers te beschermen?

PB C 279 E van 23/09/2011