Parlamentsfråga - E-010724/2010Parlamentsfråga
E-010724/2010

Faran med hydrerade fetter

Frågor för skriftligt besvarande E-010724/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Oreste Rossi (EFD)

Ny forskning vid University of Georgia visar att ett alltför högt intag av hydrerade fetter under amningstiden fördubblar risken för att barnet blir överviktigt och även leder till farlig övervikt hos mamman. Om intaget överskrider 4,5 gram per dag kan det leda till uppenbara negativa risker, och det är inte svårt att komma upp i denna nivå med tanke på varje människa i EU i genomsnitt har ett dagligt intag på 1–6 gram.

Mot bakgrund av följande fakta vill jag ställa en fråga till kommissionen:

Anser kommissionen det lämpligt att reglera den mängd hydrerade fetter som är tillåten i livsmedelsprodukter på gemenskapens territorium, för att minska förekomsten av hydrerade fetter och på så sätt skydda EU-medborgarnas hälsa?

EGT C 279 E, 23/09/2011