Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 20k
13 januari 2011
E-011200/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-011200/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Christian Engström (Verts/ALE)

 Angående: TFTP och WikiLeaks
 Skriftligt svar 

Vilka bestämmelser ingår i det nyligen ingångna avtalet om programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) för att se till att den amerikanska regeringen inte använder Swift-uppgifter för att spåra européer som skänker pengar till WikiLeaks, och hur kan kommissionen garantera att dessa bestämmelser efterlevs?

Frågans originalspråk: ENEGT C 279 E, 23/09/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy