Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 21k
2 februari 2010
E-0218/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-0218/10
från Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

 Angående: Åtgärder för att bekämpa överdriven alkoholkonsumtion
 Skriftligt svar 

Enligt stadgan om inrättandet av det europeiska forumet om alkohol och hälsa orsakas 7,4 procent av alla hälsoproblem och förtida dödsfall av överdriven alkoholkonsumtion. Unga människor är särskilt utsatta, då mer än 10 procent av dödsfallen bland kvinnor och 25 procent av dödsfallen bland män i åldersgruppen 15–29 orsakas av överdriven alkoholkonsumtion.

Kommissionen har redan lagt fram ett antal studier och rapporter i den här frågan, bland annat om marknadsföringens inverkan på alkoholkonsumtionen. Dessa studier ger ytterligare underlag för att införa åtgärder som påverkar faktorer som har en avgörande inverkan på hälsan.

Mot denna bakgrund undrar jag följande:

På vilket sätt tänker kommissionen ta itu med dessa problem och ta debatten till nästa nivå, i synnerhet med tanke på det ständiga motståndet från ekonomiska aktörer?

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy