Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0288/2010(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0288/2010(ASW)

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Στις 11 Μαρτίου 2010 το Συμβούλιο υιοθέτησε, με βάση πρόταση της Επιτροπής, την κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ από 13 έως 25 Μαρτίου 2010.

Στην κοινή θέση η ΕΕ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για την κακή κατάσταση διατήρησης του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού και αναγνωρίζει ότι η ζήτησή του συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με το διεθνές εμπόριο.

Ενώ παραδέχθηκε ότι η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) έχει λάβει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, η ΕΕ υποστήριξε την καταχώριση του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού στο προσάρτημα I της CITES.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης να αναβληθεί η έναρξη ισχύος της καταχώρισης αυτής έως ότου λάβει σχετική απόφαση η μόνιμη επιτροπή CITES, τον Μάιο του 2011, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων και αφού συνεκτιμήσει την επάρκεια ενδεχόμενων μέτρων που θα υιοθετήσει η ICCAT όταν συνέλθει, τον Νοέμβριο του 2010. Μετά την αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων, η μόνιμη επιτροπή θα μπορούσε είτε να αποφασίσει ότι η καταχώριση θα ισχύσει από τον Μάιο του 2011 είτε να συστήσει στα μέρη της CITES τη διαγραφή του είδους από το προσάρτημα I.

Τόσο η πρόταση του Μονακό για άμεση καταχώριση του είδους στο προσάρτημα I, όσο και η πρόταση της ΕΕ, απορρίφθηκαν στη συνεδρίαση της CITES της 18ης Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή λυπάται για το αποτέλεσμα αυτό, είναι όμως αποφασισμένη να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των αποθεμάτων του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού στην επόμενη ετήσια σύνοδο της ICCAT.