Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 29kWORD 40k
8. februar 2010
E-0288/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0288/10
af Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
til Kommissionen

 Om: Forbud mod international handel med almindelig tun
 Skriftlig besvarelse 

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) mødtes for nylig i Recife i Brasilien. Der besluttede man at mindske de årlige fangstmængder af almindelig tun til 13 500 t i 2010 mod 22 000 t i 2009. En sådan beslutning kan imidlertid kaldes for en endelig dom over den almindelige tuns fremtid, eftersom videnskabelige oplysninger herom henviser til et totalt ophør af fiskeri af denne art, for at den skal have mulighed for at komme sig inden 2019. Desuden blev notflådens fiskeriperiode for almindelig tun reduceret med en måned, selv om den dog stadig falder sammen med tunens reproduktionsperiode, dvs. fra 15. maj til 15. juni.

Ifølge internationale miljøorganisationer, såsom WWF(1) og Greenpeace(2), men også FAO(3), består det eneste håb om at redde den almindelige tun i et forbud mod international handel ved at optage den i bilag I i CITES-konventionen (Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter), hvilket der skal træffes beslutning om i Qatar i marts 2010.

På grundlag af ovennævnte bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

Hvilke foranstaltninger og hvilke forhandlingspositioner påtænker Kommissionen at vedtage med henblik på at redde denne udryddelsestruede art på CITES-konferencen?

(1)http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:2009-11-17-10-46-44&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90.
(2)http://www.greenpeace.org/greece/marine-reserves/news/save-tuna.
(3)http://www.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/sustainable_fisheries/bluefin_tuna/?184061/UN-experts-back-proposal-for-bluefin-tuna-trade-ban.

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik