Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 28kWORD 41k
8. helmikuuta 2010
E-0288/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-0288/10
esittäjä(t): Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
komissiolle

 Aihe: Tonnikalan kansainvälisen kaupan kieltäminen
 Kirjallinen vastaus 

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) kokoontui hiljattain Recifessä (Brasiliassa). Tässä kokouksessa päätettiin vähentää tonnikalan vuotuista kokonaissaalista 13 500 metriseen tonniin vuonna 2010, kun saalis oli vuonna 2009 22 000 tonnia. Tällainen päätös olisi kuitenkin tuhoisa lajin tulevaisuudelle, koska luotettavien tieteellisten tietojen perusteella tämän lajin kalastus olisi lopetettava kokonaan, jotta se voisi uusiutua vuoteen 2019 mennessä. Vaikka tonnikalan nuottakalastus rajoitetaan yhteen kuukauteen, se osuu kuitenkin edelleen samalle ajanjaksolle kuin lajin lisääntymisaika, eli ajanjaksolle 15. toukokuuta–15. kesäkuuta.

Ympäristöalalla toimivien kansainvälisten järjestöjen Maailman luonnonsäätiön(1) ja Greenpeacen(2) lisäksi myös FAO(3) toteaa, että tonnikalan kansainvälisen kaupan kieltäminen, joka toteutetaan sisällyttämällä tällainen kaupankäynti vuoden 2010 maaliskuussa Qatarissa päätettävän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimuksen) liitteeseen I, on ainoa toivo tämän lajin pelastamiseksi.

Voisiko komissio edellä esitetyt seikat huomioon ottaen vastata seuraavaan kysymykseen:

Mitä toimenpiteitä ja näkökantoja se aikoo puolustaa CITES-konferenssissa käytävien neuvotteluiden aikana, jotta tämä uhanalainen laji pelastetaan?

(1)http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:2009-11-17-10-46-44&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
(2)http://www.greenpeace.org/greece/marine-reserves/news/save-tuna
(3)http://www.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/sustainable_fisheries/bluefin_tuna/?184061/UN-experts-back-proposal-for-bluefin-tuna-trade-ban

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö