Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 22k
8 februari 2010
E-0288/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-0288/10
från Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Förbud mot internationell handel med blåfenad tonfisk
 Skriftligt svar 

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) sammanträdde nyligen i Recife i Brasilien. Där beslutades att den årliga fångstmängden blåfenad tonfisk skulle minskas till 13 500 ton för 2010, jämfört med 22 000 ton 2009. Ett sådant beslut är dock inget annat än en dödsdom för den blåfenade tonfisken, eftersom vetenskapliga rön talar för ett totalstopp för fisket efter arten, om det ska finnas möjlighet till en återhämtning till 2019. Dessutom inskränktes den tid som snörvadsflottorna får fiska efter levande blåfenad tonfisk till en månad, som dock fortsätter att sammanfalla med reproduktionsperioden, det vill säga den 15 maj till den 15 juni.

Internationella miljöorganisationer, såsom WWF(1) och Greenpeace(2), liksom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)(3) menar att den enda räddningen för den blåfenade tonfisken nu är att internationell handel med arten förbjuds genom att den upptas i bilaga I till Cites-konventionen (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter), som man ska besluta om i Qatar i mars 2010.

Mot denna bakgrund frågar jag:

Vilka blir kommissionens åtgärder och förhandlingspositioner inför Citeskonferensen med syfte att rädda den hotade arten?

(1)Internet:
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=619:2009-11-17-10-46-44&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
(2)Internet: http://www.greenpeace.org/greece/marine-reserves/news/save-tuna
(3)Internet:
http://www.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/sustainable_fisheries/bluefin_tuna/?184061/UN-experts-back-proposal-for-bluefin-tuna-trade-ban

Frågans originalspråk: ELEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy