Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 44k
8. února 2010
E-0318/10
OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ E-0318/10
Milan Cabrnoch (ECR)
Komisi

 Předmět: Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin
 Písemná odpověď 

Článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006(1) ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin byl vytvořen k zajištění, aby ustálená tvrzení při označování potravin, které jsou v současnosti na trhu, přetrvala i po té, co bylo jejich zdůvodnění ověřeno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Také se plánovalo, že malé a střední podniky budou moci na svých výrobcích tvrzení používat, aniž by musely investovat do zdlouhavého a nákladného schvalovacího řízení.

Nyní se očekává, že většina tvrzení navržených na zařazení na seznam podle článku 13 nebude ze strany úřadu EFSA schválena, a to nikoliv pro nedostatek důkazů, ale z důvodu pochybení v procesu. Současné chaotické provádění tohoto nařízení po odmítnutí úřadu EFSA sdělit všechna svá stanoviska najednou, jak předpokládá zmíněné nařízení, povede zejména k tomu, že seznam přijatých zdravotních tvrzení podle článku 13 bude uveřejněn po čtyřech částech. Toto postupné přijímání prováděcích nařízení zbytečně deformuje volný trh. Například mnohé společnosti, které používají látky s kombinovaným chemickým složením, čelí obchodní katastrofě, protože některé látky jsou regulované, zatímco jiné se potýkají se s mnohaměsíčním zpožděním, než úřad EFSA vydá následná stanoviska. Kromě toho nebylo provedeno hodnocení ekonomického dopadu důsledků nařízení, včetně neregulovaných tvrzení, otázek vymáhání a přechodných opatření.

Proto žádáme odpověď na následující otázky:

1. Jaký je názor Komise na značné narušení trhu a nekalou hospodářskou soutěž vytvořené na základě zveřejnění stanovisek úřadu EFSA – a následného přijetí rozhodnutí – po částech, během dlouhého časového období (od února 2010 do roku 2012), místo jednorázového zveřejnění, jak nařízení předpokládalo? Nařízení předpokládá zveřejnění konečného seznamu najednou, a nikoliv v několika částech dlouho po té, co vypršela uzávěrka daná nařízením, tj. po 19. lednu 2010.
2. Jaký je názor Komise na skutečnost, že úřad EFSA hodnotí zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 stejným způsobem jako jiné druhy zdravotních tvrzení (tj. zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5 a zdravotní tvrzení podle článku 14)? Odůvodnění tohoto nařízení stanoví následující: „Zdravotní tvrzení jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění, založená na všeobecně uznávaných vědeckých údajích, by měla podléhat jinému druhu hodnocení a schvalování“.

(1)Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: ENÚř. věst. C 138 E ze dne 07/05/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí