Parlamentní otázka - E-0318/2010Parlamentní otázka
E-0318/2010

Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ E-0318/10
Milan Cabrnoch (ECR)
Komisi

Článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006[1] ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin byl vytvořen k zajištění, aby ustálená tvrzení při označování potravin, které jsou v současnosti na trhu, přetrvala i po té, co bylo jejich zdůvodnění ověřeno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Také se plánovalo, že malé a střední podniky budou moci na svých výrobcích tvrzení používat, aniž by musely investovat do zdlouhavého a nákladného schvalovacího řízení.

Nyní se očekává, že většina tvrzení navržených na zařazení na seznam podle článku 13 nebude ze strany úřadu EFSA schválena, a to nikoliv pro nedostatek důkazů, ale z důvodu pochybení v procesu. Současné chaotické provádění tohoto nařízení po odmítnutí úřadu EFSA sdělit všechna svá stanoviska najednou, jak předpokládá zmíněné nařízení, povede zejména k tomu, že seznam přijatých zdravotních tvrzení podle článku 13 bude uveřejněn po čtyřech částech. Toto postupné přijímání prováděcích nařízení zbytečně deformuje volný trh. Například mnohé společnosti, které používají látky s kombinovaným chemickým složením, čelí obchodní katastrofě, protože některé látky jsou regulované, zatímco jiné se potýkají se s mnohaměsíčním zpožděním, než úřad EFSA vydá následná stanoviska. Kromě toho nebylo provedeno hodnocení ekonomického dopadu důsledků nařízení, včetně neregulovaných tvrzení, otázek vymáhání a přechodných opatření.

Proto žádáme odpověď na následující otázky:

Úř. věst. C 138 E ze dne 07/05/2011