Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0318/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0318/2010

Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0318/10
af Milan Cabrnoch (ECR)
til Kommissionen

Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006[1] af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer blev udarbejdet for at sikre, at de velkendte anprisninger af fødevarer på markedet fortsat kunne eksistere, når deres dokumentation var blevet godkendt af EFSA. Det blev ligeledes planlagt, at SMV'er skulle kunne anvende anprisninger på deres produkter uden at skulle investere i langvarige og dyre godkendelsesprocedurer.

Det forventes nu, at de fleste anprisninger, som er indsendt med henblik på optagelse på listen i artikel 13, ikke vil blive godkendt af EFSA, ikke på grund af manglende dokumentation, men på grund af fejl i processen. Navnlig vil den aktuelle kaotiske gennemførelse af denne forordning medføre, at der offentliggøres lister over godkendte sundhedsanprisninger i henhold til artikel 13 i fire omgange, efter EFSA har afvist at udtale sig under ét som antaget i forordningen. Denne stykvise vedtagelse af gennemførelsesforordninger giver unødvendige forvridninger på et konkurrencepræget marked. Talrige virksomheder med formuleringer med flere kombinationer står eksempelvis over for en kommerciel katastrofe, hvor nogle stoffer er reguleret, mens andre skal vente mange måneder på efterfølgende udtalelser fra EFSA. Derudover er der ikke foretaget nogen økonomisk konsekvensanalyse af forordningens indvirkninger, herunder ikkeregulerede krav, håndhævelsesspørgsmål og overgangsordninger.

Vil Kommissionen derfor svare på følgende:

EFT C 138 E af 07/05/2011