Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 27kWORD 42k
8. februar 2010
E-0318/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0318/10
af Milan Cabrnoch (ECR)
til Kommissionen

 Om: Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer
 Skriftlig besvarelse 

Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006(1) af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer blev udarbejdet for at sikre, at de velkendte anprisninger af fødevarer på markedet fortsat kunne eksistere, når deres dokumentation var blevet godkendt af EFSA. Det blev ligeledes planlagt, at SMV'er skulle kunne anvende anprisninger på deres produkter uden at skulle investere i langvarige og dyre godkendelsesprocedurer.

Det forventes nu, at de fleste anprisninger, som er indsendt med henblik på optagelse på listen i artikel 13, ikke vil blive godkendt af EFSA, ikke på grund af manglende dokumentation, men på grund af fejl i processen. Navnlig vil den aktuelle kaotiske gennemførelse af denne forordning medføre, at der offentliggøres lister over godkendte sundhedsanprisninger i henhold til artikel 13 i fire omgange, efter EFSA har afvist at udtale sig under ét som antaget i forordningen. Denne stykvise vedtagelse af gennemførelsesforordninger giver unødvendige forvridninger på et konkurrencepræget marked. Talrige virksomheder med formuleringer med flere kombinationer står eksempelvis over for en kommerciel katastrofe, hvor nogle stoffer er reguleret, mens andre skal vente mange måneder på efterfølgende udtalelser fra EFSA. Derudover er der ikke foretaget nogen økonomisk konsekvensanalyse af forordningens indvirkninger, herunder ikkeregulerede krav, håndhævelsesspørgsmål og overgangsordninger.

Vil Kommissionen derfor svare på følgende:

1. Hvad er Kommissionens syn på den betydelige forvridning af markedet og ulige konkurrence, som skyldes, at EFSA's udtalelser – og den efterfølgende vedtagelse af beslutninger – offentliggøres i flere omgange over en længere periode (fra februar 2010 til 2012) i stedet for en enkelt offentliggørelse som antaget i forordningen? I forordningen antages det, at den endelige liste offentliggøres på én gang og ikke i flere omgange, længe efter tidsfristen i henhold til forordningen, dvs. den 19. januar 2010, er udløbet
2. Hvad mener Kommissionen om, at EFSA vurderer sundhedsanprisninger i henhold til artikel 13, stk. 1, på samme måde som andre typer sundhedsanprisninger (dvs. sundhedsanprisninger i henhold til artikel 13, stk. 5, og artikel 14)? I indledningen til forordningen fastlægges følgende: »Andre sundhedsanprisninger end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom, og som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, bør underkastes en anden slags vurdering og godkendelse.«

(1)EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik