Parlementaire vraag - E-0318/2010Parlementaire vraag
E-0318/2010

Voeding- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0318/10
van Milan Cabrnoch (ECR)
aan de Commissie

Artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1924/2006[1] van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen is opgesteld om te waarborgen dat correcte claims voor voedingsmiddelen die momenteel op de markt worden verhandeld, gehandhaafd kunnen blijven na controle van hun onderbouwing door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Daarnaast zouden kmo’s claims voor hun producten moeten kunnen gebruiken zonder te hoeven investeren in een langdurige en kostbare goedkeuringsprocedure.

Naar men nu verwacht, zullen de meeste claims die zijn ingediend voor opname in de lijst van artikel 13 door de EFSA worden afgekeurd. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan bewijs, maar aan problemen van procedurele aard. Zo zal als gevolg van de huidige chaotische uitvoering van deze verordening de lijst van toegestane claims conform artikel 13 in vier delen worden gepubliceerd omdat de EFSA weigert alle adviezen tezamen te verstrekken, zoals voorzien in de verordening. Deze onvolledige uitvoering van de uitvoeringsbepalingen zorgt voor een onnodige verstoring van een concurrerende markt. Zo betekent het een commerciële strop voor een groot aantal bedrijven die werken met formuleringen bestaande uit een combinatie van meerdere stoffen; het is immers mogelijk dat sommige stoffen wel gereglementeerd worden, terwijl andere maandenlange vertraging oplopen omdat er nog geen advies van de EFSA is. Bovendien is er nog geen effectbeoordeling uitgevoerd van de economische gevolgen van reglementering, waaronder met het oog op niet-gereglementeerde claims, handhavingskwesties en overgangsregelingen.

We verzoeken de Commissie daarom de volgende vragen te beantwoorden:

PB C 138 E van 07/05/2011