Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 26kWORD 44k
8 februari 2010
E-0318/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-0318/10
från Milan Cabrnoch (ECR)
till kommissionen

 Angående: Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
 Skriftligt svar 

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006(1) av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel utformades så att välgrundade påståenden om livsmedel som för närvarande finns på marknaden skulle få vara kvar efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kontrollerat vilket stöd som finns för påståendena. Tanken var även att små och medelstora företag skulle få använda påståenden om sina produkter utan att behöva gå igenom ett långt och kostsamt tillståndsförfarande.

Man räknar nu med att de flesta påståenden som har lämnats in för att föras upp på artikel 13-listan inte kommer att godkännas av EFSA, inte för att det saknas bevis utan för att det finns brister i processen. Det nuvarande oordnade genomförandet av denna förordning kommer i synnerhet att leda till att listor över antagna artikel 13-hälsopåståenden kommer att offentliggöras i fyra omgångar, eftersom EFSA vägrat att avge alla sina yttranden samtidigt på det sätt som förutses i förordningen. Detta upphackade införande av genomförandebestämmelserna snedvrider helt i onödan en konkurrensutsatt marknad. Många företag som tillverkar kombinationsmedel står till exempel inför en kommersiell katastrof eftersom en del påståenden har reglerats medan andra kommer att få vänta i månader på EFSA:s yttranden. Det har dessutom inte gjorts någon ekonomisk konsekvensbedömning av förordningens effekter som omfattar till exempel icke reglerade påståenden, verkställighetsfrågor och övergångsordningar.

Vi vill därför ha svar på följande frågor:

1. Vad anser kommissionen om den avsevärda snedvridning av marknaden och den illojala konkurrens som blir följden av att EFSA:s yttranden – och det beslut som sedan fattas – offentliggörs i flera omgångar under en lång period (från februari 2010 till 2012), i stället för att offentliggöras vid ett enda tillfälle på det sätt som förutses i förordningen? I förordningen antas att den slutgiltiga listan ska offentliggörs vid ett tillfälle, inte i flera omgångar långt efter utgången av den tidsfrist (den 19 januari 2010) som fastställs i förordningen.
2. Vad anser kommissionen om att EFSA utvärderar artikel 13.1-hälsopåståendena på samma sätt som andra typer av hälsopåståenden (dvs. artikel 13.5- och artikel 14-hälsopåståenden)? I inledningen till förordningen sägs att ”andra hälsopåståenden än sådana som avser minskad sjukdomsrisk, och bygger på allmänt vedertagna vetenskapliga fakta, bör genomgå en annan slags bedömning och godkännande”.

(1)EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy