Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0335/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0335/2010

Handel med falske cigaretter, der er farlige for forbrugernes helbred

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0335/10
af Konstantinos Poupakis (PPE)
til Kommissionen

Det er et faktum, at smugleri med falske og kopierede cigaretter i de seneste år er blevet en voksende trussel for de europæiske borgeres helbred samt for EU og medlemsstaternes økonomi.

Selv om alle cigaretter er farlige og årsag til sygdomme, ser det af analyser ud til, at kopicigaretterne er endnu mere ødelæggende for forbrugernes helbred, eftersom de i de fleste tilfælde indeholder 11 gange mere arsenik, bly og kadmium, 133 % mere kulilte, 160 % mere tjære og 80 % mere nikotin. Desuden udgør smugleri af forfalskede cigaretter også et betydeligt tab af indtægter fra skatter og afgifter i medlemsstaterne.

I henhold til ovennævnte bedes Kommissionen oplyse følgende:

EFT C 138 E af 07/05/2011