Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 25kWORD 38k
11 Φεβρουαρίου 2010
E-0409/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0409/10
υποβολή: Simon Busuttil (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αναθεωρημένο σύστημα τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων στη Μάλτα
 Γραπτή απάντηση 

Την 1η Ιανουαρίου 2009, η κυβέρνηση της Μάλτας εισήγαγε αλλαγές στο σύστημα τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων της Μάλτας. Οι αλλαγές έγιναν, μεταξύ άλλων, με σκοπό την προσαρμογή του συστήματος ώστε να συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ.

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει αν το νέο σύστημα συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου