Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 40k
19 februari 2010
E-0413/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0413/10
van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Raad

 Betreft: Voorstel voor wetgevingshandelingen door het initiatief van burgers, ingevolge het Verdrag van Lissabon
 Schriftelijk antwoord 

Volgens de bepalingen van het Verdrag van Lissabon zullen één miljoen burgers afkomstig uit een significant aantal lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid krijgen om de Commissie te verzoeken een wetgevingshandeling te starten.

De Raad en het Europees Parlement dienen derhalve de regels vast te stellen voor toepassing van dit burgerinitiatiefproces.

In deze regels dient het aantal staten te worden vastgelegd waaruit de ondertekenaars van het initiatief afkomstig moeten zijn, evenals de termijn en de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld, enz.

Kan de Raad mededelen welke stappen hij denkt te nemen ter voorbereiding van een dergelijk wetgevingsinitiatief en welk tijdschema hij daarbij zal hanteren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid