Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 28kWORD 40k
12 Φεβρουαρίου 2010
E-0414/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0414/10
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Πρόταση νομοθετικής πράξης για μια πρωτοβουλία πολιτών, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι από έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Επιτροπή να θεσπίσει μια νομική πράξη.

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες που να επιτρέπουν την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας πρωτοβουλίας πολιτών.

Η διαδικασία θα πρέπει να ορίζει τον αριθμό των κρατών από τα οποία θα πρέπει να προέρχονται οι υπογράφοντες την πρωτοβουλία, τις προθεσμίες και τους τρόπους συλλογής των υπογραφών, κ.λπ.

Σκοπεύει η Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διεξαγωγή μιας πρωτοβουλίας πολιτών, και ποιο χρονοδιάγραμμα προτείνει;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου