Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 41k
12 februari 2010
E-0414/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-0414/10
från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

 Angående: Förslag till rättsakt för ett medborgarinitiativ i enlighet med Lissabonfördraget
 Skriftligt svar 

Enligt bestämmelserna i Lissabonfördraget kommer det för miljontals medborgare från ett betydande antal medlemsstater bli möjligt att begära av kommissionen att den antar en rättsakt.

Följaktligen bör rådet och parlamentet utarbeta bestämmelser som gör att detta medborgarinitiativ kan genomföras.

I förfarandet bör det anges från hur många medlemsstater undertecknarna av initiativet ska komma, vilka tidsfrister och tillvägagångssätt som gäller för insamlandet av underskrifter, osv.

Tänker kommissionen utarbeta några förslag till bestämmelser gällande utformningen av ett medborgarinitiativ, och vad föreslår kommissionen för tidsplan?

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy