Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 41k
16 februari 2010
E-0476/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0476/10
van Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Maatregelen voor de bestrijding van de risicofactoren die leiden tot obesitas
 Schriftelijk antwoord 

In de afgelopen decennia zijn zowel door de nationale parlementen van de lidstaten als op Europees niveau wetten aangenomen ter ontmoediging van de consumptie van stoffen die de gezondheid van mensen in gevaar kunnen brengen. Aan de reclame voor alcoholhoudende drank en rookwaren en de wijze waarop deze verkocht worden, zijn beperkingen en voorwaarden verbonden, vooral omdat deze producten kwetsbare gebruikers kunnen aantrekken, zoals kinderen en jongeren. Alcohol en tabak blijven verantwoordelijk voor de verslechtering van de gezondheid en de dood van miljoenen mensen, maar na enkele decennia van anti-rokenbeleid wijzen de statistieken uit dat het aantal rokers is gedaald, en het aantal personen dat gelooft dat roken een schadelijke gewoonte is, aanzienlijk is gestegen. Een andere belangrijke risicofactor voor de gezondheid van consumenten is fastfood, dat de laatste tijd onder invloed van de economische crisis steeds meer in restaurants in de lidstaten genuttigd wordt.

In het Europees Alcoholhandvest(1) is voorgesteld om de vraag naar alcohol onder jongeren aan banden te leggen, onder meer door middel van belastingen (artikel 4). Het Europees handvest voor het tegengaan van obesitas(2) voorziet eveneens (punt 2.4.6) in de mogelijkheid om fiscale maatregelen toe te passen om dit zorgwekkende fenomeen onder jongeren terug te dringen.

Welke rol kan de Commissie spelen in verhouding tot de lidstaten om de gevolgen voor de gezondheid van het eten van fastfood in te perken, met het oog op het halen van de doelstellingen van het bovengenoemde document met de middelen die in hetzelfde document worden voorgesteld?

(1)EUR/ICP/ALDT 94 03/CN01
(2)EUR/06/5062700/8

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid