Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 34kWORD 52k
7 czerwca 2010 r.
E-0862/2010(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Güntera Oettingera w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-0862/2010

Komisja przedstawiła szczegółową odpowiedź na wątpliwości polskich naukowców.

Kwestie, które poruszyli naukowcy, zostały również uwzględnione przez Komisję w odpowiedziach na wcześniejsze pytania pisemne.

W imieniu Komisji pozwalam sobie zwrócić uwagę Szanownego Pana Posła na następujące odpowiedzi Komisji na pytania pisemne(1) w odniesieniu do poszczególnych podniesionych kwestii:

Pytania 1, 3, 4 i 6:

E-1088/09 pana Mote'a;

E-6212/09 pani Yannakoudakis.

Pytanie 2:

E-4522/09 pana Vanheckego.

Pytania 5, 7 i 9:

P-0146/09 pani Koch-Mehrin(2);

E-1090/09 pana Mote'a.

Odnośnie do pytania 2, w grudniu 2009 r. Komisja upoważniła Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia do przeprowadzenia aktualizacji wniosków z opinii komitetu w sprawie nadwrażliwości na światło oraz do wykonania analizy większej liczby technologii oświetleniowych i związanych z nimi ewentualnych zagrożeń dla zdrowia(3).

Odnośnie do pytania 8, należy uwzględnić poniższe aspekty. Szacowane możliwości w zakresie oszczędności wynikające z rozporządzenia 244/2009 (39 miliardów kilowatogodzin rocznie do 2020 r.) w stosunku do zużycia energii elektrycznej w UE mogą wydawać się nieznaczne (1,4 % całkowitego końcowego zużycia energii elektrycznej 27 państw członkowskich w 2006 r., które wynosiło 2826 miliardów kilowatogodzin). Jednakże całkowite zużycie energii elektrycznej w UE obejmuje zużycie wszystkich sektorów, tzn. przemysłu, transportu, rolnictwa itp., nie tylko gospodarstw domowych. Oczywiste jest, że do skutecznej walki ze zmianą klimatu niezbędny jest wkład wszystkich sektorów. Rozporządzenie w sprawie bezkierunkowych lamp do użytku domowego dotyczy rodzajów lamp stosowanych głównie w gospodarstwach domowych (ale też w pewnym stopniu w zastosowaniach pozadomowych, na przykład w restauracjach, hotelach, sklepach itp.). Dlatego też właściwe jest porównywanie szacowanych oszczędności ze zużyciem energii elektrycznej w sektorze gospodarstw domowych w UE, które w 2006 r. wyniosło 807 miliardów kWh, z czego zaoszczędzone zostanie 5 %.

Powyższe szacunki oparte są na założeniu, że gospodarstwa domowe stosować będą zarówno ulepszone żarówki wykonane w technologii halogenowej, jak i świetlówki kompaktowe. Jednakże przestawienie się na stosowanie wyłącznie świetlówek kompaktowych i diod LED jest uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia gospodarstw domowych, które zaoszczędziłyby dużo więcej energii i pieniędzy. Jeżeli wszystkie gospodarstwa domowe przeszłyby na stosowanie wyłącznie świetlówek kompaktowych i diod LED, to na poziomie UE zaoszczędzilibyśmy do 2020 r. około 86 miliardów kWh, co stanowi 11 % zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie gospodarstw domowych stanowi małą część (3 %) całkowitego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem ogrzewania i podgrzewania wody). Rozporządzenie w sprawie bezkierunkowych lamp do użytku domowego jest jednak tylko jednym z serii ponad 30 rozporządzeń Komisji (już przyjętych lub przygotowywanych do przyjęcia w niedalekiej przyszłości) dotyczących efektywności energetycznej różnych grup produktów, takich jak odbiorniki telewizyjne, kotły grzewcze, ogrzewacze wody, silniki elektryczne, jak również straty wynikające ze stosowania trybu czuwania, oraz grupy produktów zaproponowane przez polskich naukowców, tzn. odkurzacze, zamrażarki, pralki i klimatyzatory. Wszystkie wspomniane rozporządzenia przyczynią się łącznie do rzeczywistej zmiany, jeśli chodzi o nasze cele dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej i przeciwdziałania zmianie klimatu.

(1)Zob.: http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(2)Opracowanie, o którym mowa w p. 4 odpowiedzi na to pytanie, to opracowanie wstępne VITO dotyczące oświetlenia mieszkań wykonane dla Komisji Europejskiej, które znajduje się na stronie internetowej www.eup4light.net. Ocena cyklu życia w rozdziale 5 wskazuje na to, że w ujęciu całościowym świetlówki kompaktowe mają znacznie więcej zalet niż żarówki tradycyjne, nawet jeśli uwzględnimy ich większy wpływ na etapie produkcji, zgodnie ze streszczeniem w ostatnim akapicie na stronie 173.
(3)http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_q_025.pdf.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności