Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 29kWORD 43k
22. februar 2010
E-0862/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0862/10
af Konrad Szymański (ECR)
til Kommissionen

 Om: Energisparepærers skadevirkning på menneskers helbred samt økonomiske og økologiske aspekter forbundet med pærernes produktion og bortskaffelse
 Skriftlig besvarelse 

I november 2009 sendte polske forskere fra kemiafdelingen på det tekniske universitet i Rzeszów et brev til Kommissionen, hvori de fremlagde en række væsentlige argumenter forbundet med skadevirkningen af kompaktlysstofrør på menneskers helbred. Forskerne satte i denne forbindelse spørgsmålstegn ved bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009(1), der indfører en gradvis tilbagetrækning af traditionelle pærer til fordel for energisparepærer. Forskerne pegede ligeledes på, at de økonomiske og økologiske argumenter ikke er tilstrækkeligt overbevisende til at tvangsindføre kompaktlysstofrør. Jeg vil i denne forbindelse gerne anmode om svar på følgende spørgsmål:

1. Hvorfor nedtones spørgsmålet om den skadevirkning, som kviksølvforbindelser i kompaktlysstofrør har på menneskers helbred, i forbindelse med tilbagetrækningen af traditionelle pærer fra markedet?
2. Blev der inden forordningens indførelse foretaget en analyse af, om lysstofrør påvirker grøn stær og depression hos mennesker i en negativ retning? Er den negative virkning på migræneramte og epileptiske mennesker ligeledes analyseret?
3. Hvilken fare skaber et lysstofrørs beskadigelse for en husstands beboere?
4. Lægger Kommissionen vægt på at videregive samtlige oplysninger om farerne ved brug af kompaktlysstofrør?
5. Er omkostningerne og effektiviteten ved bortskaffelse af kompaktlysstofrør gennemanalyseret inden forordningens ikrafttrædelse?
6. Hvorfor er der på den ene side truffet en beslutning om at stoppe produktionen af termometre med kviksølv, når forbrugerne på den anden side tvinges til at anvende lysstofrør, der indeholder kviksølvforbindelser, der er skadelige for helbredet? Lysstofrørene anvendes hyppigere end termometrene.
7. Har forskerne ret i, at der bruges ti gange mere energi til at producere et lysstofrør end en traditionel pære?
8. Har forskerne ret i, at en samtidig udskiftning af alle traditionelle pærer med energisparepærer, ville medføre en energibesparelse på nogle få procent?
9. Bliver denne energibesparelse ikke fortæret af det større energiforbrug forbundet med produktionen og bortskaffelsen af energisparepærer?

(1)EUT L 76 af 24.3.2009, s. 3.

Forespørgslens originalsprog: PLEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik