Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0862/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0862/2010

  Energisparepærers skadevirkning på menneskers helbred samt økonomiske og økologiske aspekter forbundet med pærernes produktion og bortskaffelse

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0862/10
  af Konrad Szymański (ECR)
  til Kommissionen

  I november 2009 sendte polske forskere fra kemiafdelingen på det tekniske universitet i Rzeszów et brev til Kommissionen, hvori de fremlagde en række væsentlige argumenter forbundet med skadevirkningen af kompaktlysstofrør på menneskers helbred. Forskerne satte i denne forbindelse spørgsmålstegn ved bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009[1], der indfører en gradvis tilbagetrækning af traditionelle pærer til fordel for energisparepærer. Forskerne pegede ligeledes på, at de økonomiske og økologiske argumenter ikke er tilstrækkeligt overbevisende til at tvangsindføre kompaktlysstofrør. Jeg vil i denne forbindelse gerne anmode om svar på følgende spørgsmål:

  EFT C 138 E af 07/05/2011