Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 34kWORD 44k
22 Φεβρουαρίου 2010
E-0862/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0862/10
υποβολή: Konrad Szymański (ECR)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Βλαπτικότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για την ανθρώπινη υγεία και οικονομικές και οικολογικές πτυχές της παραγωγής και της χρήσης τους
 Γραπτή απάντηση 

Τον Νοέμβριο του 2009, πολωνοί ερευνητές του χημικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής της Rzeszów απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία εξέθεταν μια σειρά από επιχειρήματα σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού στην ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές αμφισβήτησαν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 που προβλέπουν τη σταδιακή απόσυρση των παραδοσιακών λαμπτήρων από την αγορά προς όφελος των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, οι ερευνητές υπογράμμισαν τα ανεπαρκή οικονομικά και οικολογικά επιχειρήματα που θα δικαιολογούσαν την υποχρεωτική εμπορία των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιον λόγο η διαδικασία που αποσκοπεί στην απόσυρση των παραδοσιακών λαμπτήρων από την αγορά δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη το ζήτημα των επιβλαβών επιπτώσεων, στην ανθρώπινη υγεία, των ενώσεων υδραργύρου που περιέχονται στους συμπαγείς λαμπτήρες φωτισμού;
2. Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις των εν λόγω λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στην επιδείνωση του γλαυκώματος και των καταθλιπτικών συνδρόμων καθώς και οι δυσμενείς τους επιπτώσεις στα άτομα που πάσχουν από ημικρανίες και επιληψία πριν από τη θέση σε εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού;
3. Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για τον χρήστη σε περίπτωση βλάβης ενός τέτοιου είδους λαμπτήρα σε οικιακό περιβάλλον;
4. Δεσμεύεται η Επιτροπή να κοινοποιήσει πλήρως τις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού;
5. Υποβλήθηκαν σε ανάλυση τα έξοδα που συνεπάγεται η χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού καθώς και η αποτελεσματικότητά τους πριν από την εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού;
6. Για ποιον λόγο αποφασίστηκε η διακοπή της παραγωγής θερμομέτρων υδραργύρου υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν συμπαγείς λαμπτήρες φωτισμού, ένα προϊόν πολύ πιο συχνής χρήσης που περιέχει ενώσεις υδραργύρου επιβλαβείς για την υγεία;
7. Επαληθεύεται το επιχείρημα που προβάλλεται από τους ερευνητές ότι για την παραγωγή ενός συμπαγούς λαμπτήρα φωτισμού καταναλώνεται δέκα φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι για την παραγωγή ενός παραδοσιακού λαμπτήρα;
8. Είναι ακριβές το επιχείρημα που προβάλλεται από τους ερευνητές ότι η ενιαία και ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των παραδοσιακών λαμπτήρων από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας θα απέφερε πολύ μικρό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας;
9. Η εν λόγω εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα απορροφούταν από την απαραίτητη αύξηση των ενεργειακών αναγκών για την παραγωγή και τη χρήση των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PLΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου