Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0862/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0862/2010

  Βλαπτικότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για την ανθρώπινη υγεία και οικονομικές και οικολογικές πτυχές της παραγωγής και της χρήσης τους

  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0862/10
  υποβολή: Konrad Szymański (ECR)
  προς την Επιτροπή

  Τον Νοέμβριο του 2009, πολωνοί ερευνητές του χημικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής της Rzeszów απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία εξέθεταν μια σειρά από επιχειρήματα σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού στην ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές αμφισβήτησαν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 που προβλέπουν τη σταδιακή απόσυρση των παραδοσιακών λαμπτήρων από την αγορά προς όφελος των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, οι ερευνητές υπογράμμισαν τα ανεπαρκή οικονομικά και οικολογικά επιχειρήματα που θα δικαιολογούσαν την υποχρεωτική εμπορία των συμπαγών λαμπτήρων φωτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  ΕΕ C 138 E, 07/05/2011