Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 27kWORD 45k
23. helmikuuta 2010
E-0862/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-0862/10
esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR)
komissiolle

 Aihe: Energiansäästölamppujen haitallisuus ihmisten terveydelle sekä niiden tuotannon ja käsittelyn taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat
 Kirjallinen vastaus 

Rzeszówin teknillisen korkeakoulun kemian osaston puolalaiset tiedemiehet lähettivät marraskuussa 2009 Euroopan komissiolle kirjeen, jossa he esittivät keskeisiä väitteitä pienloistelamppujen vahingollisesta vaikutuksesta ihmisten terveydelle. Tässä yhteydessä tiedemiehet asettivat kyseenalaiseksi Euroopan komission asetuksen 244/2009(1), jolla asteittain luovutaan perinteisten hehkulamppujen käytöstä ja siirrytään energiansäästölamppuihin. Tiedemiehet huomauttivat lisäksi riittämättömistä talouteen ja ympäristöön nojaavista väitteistä, jotka eivät saa vakuuttuneeksi pakollisesta pienloistelamppujen käyttöönotosta. Edellä esitetyn johdosta pyydän vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi vedettäessä perinteisiä hehkulamppuja pois markkinoilta vähätellään pienloistelamppujen lyijy-yhdisteiden haitallista vaikutusta ihmisten terveydelle?
2. Onko ennen asetuksen saattamista voimaan analysoitu pienloistelamppujen vaikutusta silmänpainetaudin ja masennuksen syvenemiseen sekä epäsuotuisaa vaikutusta migreeniä ja epilepsiaa sairastaviin ihmisiin?
3. Millainen uhka yhden pienloistelampun rikkoutuminen kotitaloudessa on sen käyttäjille?
4. Antaako Euroopan komissio painoarvoa kattavalle tiedottamiselle pienloistelamppujen käyttämiseen liittyvistä vaaroista?
5. Onko pienloistelamppujen käsittelykustannuksia ja -tehokkuutta analysoitu ennen ehdotetun asetuksen saattamista voimaan?
6. Miksi yhtäältä tehdään päätös elohopeakuumemittareiden vetämisestä pois tuotannosta ja toisaalta pakotetaan kuluttajat käyttämään paljon yleisemmin käytettyjä tuotteita kuten pienloistelamppuja, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia lyijy-yhdisteitä?
7. Pitääkö se tiedemiesten esiin nostama väite paikkansa, että yhden pienloistelampun tuottamiseen käytetään kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin perinteisen hehkulampun tuottamiseen?
8. Pitääkö se tiedemiesten esittämä väite paikkansa, että kaikkien perinteisten hehkulamppujen vaihtaminen kerralla ja samanaikaisesti energiansäästölampuiksi pienentäisi energian kulutusta pari prosenttia?
9. Eikö kyseinen energiansäästö huku energiansäästölamppujen tuotantoon ja käsittelyyn tarvittavaan suurempaan energiankulutukseen?

(1)EUVL L 76, 24.3.2009, s. 3.

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö