Parlamentin kysymys - E-0862/2010Parlamentin kysymys
E-0862/2010

  Energiansäästölamppujen haitallisuus ihmisten terveydelle sekä niiden tuotannon ja käsittelyn taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-0862/10
  esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR)
  komissiolle

  Rzeszówin teknillisen korkeakoulun kemian osaston puolalaiset tiedemiehet lähettivät marraskuussa 2009 Euroopan komissiolle kirjeen, jossa he esittivät keskeisiä väitteitä pienloistelamppujen vahingollisesta vaikutuksesta ihmisten terveydelle. Tässä yhteydessä tiedemiehet asettivat kyseenalaiseksi Euroopan komission asetuksen 244/2009[1], jolla asteittain luovutaan perinteisten hehkulamppujen käytöstä ja siirrytään energiansäästölamppuihin. Tiedemiehet huomauttivat lisäksi riittämättömistä talouteen ja ympäristöön nojaavista väitteistä, jotka eivät saa vakuuttuneeksi pakollisesta pienloistelamppujen käyttöönotosta. Edellä esitetyn johdosta pyydän vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  EYVL C 138 E, 07/05/2011