Parlementaire vraag - E-0862/2010Parlementaire vraag
E-0862/2010

  Schadelijke invloed van spaarlampen op de menselijke gezondheid en economische en ecologische aspecten van de productie en het gebruik ervan

  SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0862/10
  van Konrad Szymański (ECR)
  aan de Commissie

  In november 2009 hebben Poolse wetenschappers van de Faculteit Scheikunde van de Politechnika Rzeszowska een brief gericht aan de Europese Commissie, waarin ze een reeks belangrijke argumenten naar voren brachten betreffende de schadelijke invloed van compacte fluorescentielampen op de menselijke gezondheid. De wetenschappers uitten in dit verband hun twijfels over de bepalingen van Verordening (EG) nr. 244/2009[1] die voorziet in de geleidelijke vervanging van de conventionele gloeilampen door zogenaamde spaarlampen. Bovendien wezen ze op de onvoldoende en weinig overtuigende economische en ecologische argumenten voor de verplichte invoering van compacte fluorescentielampen. In verband hiermee verzoek ik om een antwoord op de volgende vragen:

  PB C 138 E van 07/05/2011