Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 28kWORD 41k
22 lutego 2010 r.
E-0863/10
PYTANIE PISEMNE E-0863/10
skierował: Konrad Szymański (ECR)
do Komisji

 Przedmiot: Dyskryminacja polskich rodziców przez austriacki Jugendamt
 Odpowiedź na piśmie 

Pod koniec stycznia austriacki Jugendamt w Wiedniu pod przymusem odebrał syna obywatelce Polskiej (Marzenie Zdębiał), zamieszkującej w Austrii, pod pozorem konieczności przeprowadzenia badań pedagogicznych. Obydwoje rodziców dziecka są Polakami, a sąd w żaden sposób nie ograniczył praw rodzicielskich matki. Mimo to dziecko cały czas przebywa w odosobnieniu od matki, której zakazuje się kontaktu z nim.

W związku z tym pragnę zapytać:

1. Czy odbieranie dziecka rodzicowi, który posiada pełnię praw rodzicielskich, bez odpowiedniego wyroku sądu nie stoi w sprzeczności z art. 9 Konwencji o prawach dziecka oraz z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?
2. Czy takie arbitralne postępowanie austriackiego urzędu nie nosi znamion dyskryminacji narodowej i w związku z tym nie powinno być przedmiotem interwencji instytucji UE?

 Dz.U. C 138 E z 07/05/2011
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności