Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 24k
22 februari 2010
E-0863/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-0863/10
från Konrad Szymański (ECR)
till kommissionen

 Angående: Diskriminering av polska föräldrar vid österrikiska Jugendamt
 Skriftligt svar 

Mot slutet av januari omhändertog österrikiska Jugendamt i Wien under tvång sonen till den polska medborgaren Marzena Zdębiał, bosatt i Österrike, under förevändning av att det var nödvändigt att genomföra pedagogiska undersökningar. Båda barnets föräldrar är polacker, och domstolen har inte beslutat om några inskränkningar i moderns vårdnadsrätt. Dessutom vistas barnet hela tiden avskilt från modern, som förbjuds att ha kontakt med honom.

Med anledning av detta vill jag fråga följande:

1. Står inte ett omhändertagande utan föregående domslut av ett barn från en förälder som har full vårdnadsrätt i motsättning till artikel 9 i konventionen om barns rättigheter och artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna?
2. Bär inte ett sådant egenmäktigt förfarande av en österrikisk myndighet karaktären av etnisk diskriminering, och bör inte detta vara föremål för ingripande från EU:s institutioner?

Frågans originalspråk: PLEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy