Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 29kWORD 42k
22 lutego 2010 r.
E-0877/10
PYTANIE PISEMNE E-0877/10
skierował: Joanna Senyszyn (S&D)
do Komisji

 Przedmiot: Ochrona danych osobowych apostatów
 Odpowiedź na piśmie 

23.09.2009 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski wydał Instrukcję o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Dokument budzi liczne zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce w kontekście ich przetwarzania przez Kościół katolicki.

Dokument stwierdza m.in., iż apostaci nie mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych z parafialnych archiwów. W tej części instrukcja opiera się nie na obowiązującej w Polsce Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ale na przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jako posłanka do Parlamentu Europejskiego, otrzymałam w tej sprawie wiele skarg od obywateli RP i w związku z tym zwracam się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy jest dopuszczalne, aby w kraju należącym do Unii Europejskiej prawo kanoniczne było nadrzędne w stosunku do prawa stanowionego przez parlament?
2. Czy pozbawienie polskich apostatów prawa żądania usunięcia ich danych osobowych z parafialnych archiwów jest naruszeniem praw człowieka?
3. Czy jest dopuszczalne, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce wydawał szczegółowe instrukcje o ochronie tych danych wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski?
4. Czy jest zgodne z prawem europejskim, aby kodeks prawa kanonicznego regulował uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
5. Czy jest zgodne z unijnym prawodawstwem dot. ochrony danych osobowych, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce nie ma żadnych uprawnień kontrolnych w odniesieniu do archiwów kościelnych, gdzie są przetwarzane dane obywateli Unii, w tym niebędących członkami Kościoła katolickiego?

 Dz.U. C 138 E z 07/05/2011
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności