Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0918/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0918/2010

Evaluering af fungicider indeholdende initium i medfør af direktiv 91/414/CEE

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0918/10
af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE)
til Kommissionen

I januar godkendte Rumænien midlertidigt for en periode på tre år fungicider indeholdende initium i medfør af bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 91/414/EØF[1] om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. Dette stof vil blive anvendt til bekæmpelse af parasitter, der angriber vindruer og grøntsager.

Dette fungicid har været genstand for en evalueringsrapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtaget i oktober 2009 (EFSA-Q-2009-00700 – Reasoned opinion of EFSA: Setting of new MRLs for BAS 650 F in table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgettes, melons and lettuce).

De rumænske borgere er foruroligede over de eventuelle negative følger af brugen af dette fungicid for menneskers sundhed. Da evalueringsrapporten endnu ikke er blevet analyseret af andre forskere (peer review), og konklusionerne anses for at være foreløbige, kan Kommissionen da oplyse, hvor langt man er kommet med denne procedure i medfør af direktiv 91/414/EØF?

EFT C 138 E af 07/05/2011