Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 35kWORD 42k
22 Φεβρουαρίου 2010
E-0918/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0918/10
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αξιολόγηση των μυκητοκτόνων με βάση την ουσία «initium», σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ
 Γραπτή απάντηση 

Τον Ιανουάριο, η Ρουμανία επικύρωσε προσωρινά, για μια περίοδο τριών ετών, τα μυκητοκτόνα με βάση την ουσία «initium», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ(1) σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η ουσία θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των παρασίτων που προσβάλλουν τα σταφύλια και τα λαχανικά.

Αυτό το μυκητοκτόνο αποτέλεσε αντικείμενο μιας έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009 [EFSA-Q-2009-00700 - Reasoned opinion of EFSA: Setting of new MRLs for BAS 650 F in table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgettes, melons and lettuce (Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ: Καθορισμός νέων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRL) για το BAS 650 F σε επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, πατάτες, ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια, κολοκυθάκια, πεπόνια και μαρούλια)].

Οι ρουμάνοι πολίτες ανησυχούν όσον αφορά τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χρήση αυτού του μυκητοκτόνου στην ανθρώπινη υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αξιολόγησης δεν έχει ακόμα αναλυθεί και από άλλους ερευνητές (διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους, «peer review») και ότι τα συμπεράσματα θεωρούνται προσωρινά, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ;

(1)ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου