Parlamentin kysymys - E-0918/2010Parlamentin kysymys
E-0918/2010

Initium-pohjaisten sienitautien torjunta-aineiden arviointi direktiivin 91/414/ETY mukaisesti

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0918/10
esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE)
komissiolle

Romania hyväksyi tammikuussa väliaikaisesti, 3 vuoden ajaksi, Initium-pohjaiset sienitautien torjunta-aineet direktiivin 91/414/ETY[1] 8 artiklan säännösten mukaisesti, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista. Ainetta tullaan käyttämään haitallisten eliöiden torjuntaan rypäleissä ja vihanneksissa.

Tämä sienitautien torjunta-aine on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lokakuussa 2009 antaman arviointiraportin aiheena (EFSA-Q-2009–00700 – Reasoned opinion of EFSA: Setting of new MRLs for BAS 650 F in table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgettes, melons and lettuce).

Kun otetaan huomioon Romanian kansalaisten huolet, jotka koskevat tämän sienitautien torjunta-aineen käytöstä aiheutuvia mahdollisia haitallisia terveysvaikutuksia, pyydän komissiota vastaamaan seuraavaan kysymykseen:

Koska muut tutkijat eivät ole vielä analysoineet arviointiraporttia (vertaisarviointikäsittely) ja johtopäätöksiä pidetään alustavina, missä vaiheessa nämä direktiivin 91/414/ETY mukaiset käsittelyt ovat?

EYVL C 138 E, 07/05/2011