Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 41k
23 februari 2010
E-0924/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0924/10
van Alfredo Antoniozzi (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Kapitaalvereisten van banken en de gevolgen voor hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning — herziening Richtlijn 2006/48/EG
 Schriftelijk antwoord 

Naar aanleiding van de schriftelijke vraag (P-5176/09) over het kapitaalbeheer door financiële tussenpersonen en in het licht van de recente verontrustende EU-cijfers waaruit naar voren komt dat de kosten van hypothecaire leningen aanzienlijk zijn gestegen maar niet worden gecompenseerd met een evenredige stijging van de koopkracht van de burger, vraag ik het volgende:

1. Zet de Commissie zich in om, in het kader van de onderhandelingen over het nieuwe voorstel voor een richtlijn, te garanderen dat, wat betreft hypothecaire leningen, de verhouding tussen de verstrekte hypotheek en de waarde van de gekochte woning niet zal uitkomen onder de drempel van 80-85 %?
2. Zet de Commissie zich daarnaast in om te zorgen dat er bij de maatstaven voor het toekennen en verstrekken van hypothecaire leningen rekening wordt gehouden met een verplicht criterium van geleidelijke inkomensstijging van de burger die een hypothecaire lening aanvraagt voor de aankoop van een woning? (Dankzij een dergelijk criterium en eventuele andere door de Commissie voorgestelde criteria, zoals een hypothecaire lening voor de aankoop van een eerste woning, zouden de zwakste bevolkingsgroepen — mensen met een laag inkomen, jonge stellen, studenten, ouderen, immigranten, enzovoort — gebruik kunnen maken van een hypothecaire lening voor de aankoop van een woning tegen gunstigere voorwaarden, en dat zou bijdragen aan sociale rechtvaardigheid.)
3. Kan de nieuwe Commissie bovendien aangeven welke politieke en wetgevende initiatieven zij van plan is te nemen om op communautair niveau het fundamentele instrument van hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning, te ondersteunen? (Enkele plaatselijke overheden voorzien reeds in aanvullende financiële instrumenten om hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning door de zwakste bevolkingsgroepen te ondersteunen middels overheidsgaranties voor hypothecaire leningen tegen een gunstige rente, waarover met bepaalde banken is onderhandeld.)
4. Kan de Commissie, gezien het feit dat, alle goede bedoelingen ten spijt, de begrotingen van plaatselijke overheden hoe dan ook niet toereikend zijn, in dit kader onderzoek doen naar vormen van aanvullende financiële steun middels, bijvoorbeeld en bij wijze van voorstel, een speciaal financieel instrument dat moet worden ingevoerd via de Europese Investeringsbank en waarmee plaatselijke overheden de mogelijkheid krijgen bilaterale overeenkomsten te sluiten met de Europese Investeringsbank teneinde financiële steun te ontvangen of overheidsgaranties te krijgen voor bepaalde categorieën hypothecaire leningen voor de zwakste bevolkingsgroepen (die zijn vastgesteld door de plaatselijke overheid en waarvan de criteria samen met de Europese Investeringsbank zijn goedgekeurd), zodat hypothecaire leningen kunnen worden toegekend tegen een gunstige rente? (Op dit moment voorziet de Europese Investeringsbank niet in een dergelijk instrument en als burgers een gunstige hypothecaire lening krijgen dankzij de steun van een lokale overheid en de EU, zou de EU daarmee het zeer sterke signaal afgeven dat zij zich inzet voor haar burgers.)

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid