Parlamentin kysymys - E-1215/2010Parlamentin kysymys
E-1215/2010

Bilderberg-ryhmän vuoden 2009 kokouksen osanottajaluettelo

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1215/10
esittäjä(t): David Campbell Bannerman (EFD)
komissiolle

Aikooko komissio julkaista luettelon edelliseen Bilderberg-kokoukseen (marraskuussa 2009) osallistuneista henkilöistä, kun otetaan huomioon, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy osallistui kyseiseen kokoukseen?

EYVL C 138 E, 07/05/2011