Parlamentsfråga - E-1215/2010Parlamentsfråga
E-1215/2010

Deltagarlista från Bilderberggruppens möte år 2009

SKRIFTLIG FRÅGA E-1215/10
från David Campbell Bannerman (EFD)
till kommissionen

Mot bakgrund av att Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy deltog i mötet, kan kommissionen presentera en deltagarlista från det senaste Bilderbergmötet i november 2009?

EGT C 138 E, 07/05/2011