Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 36kWORD 25k
18 Μαρτίου 2010
E-1621/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1621/10
υποβολή: Sophia in 't Veld (ALDE) , Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Nadja Hirsch (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) και Baroness Sarah Ludford (ALDE)
προς το Συμβούλιο

 Θέμα: Παραπομπή της Google στην Ιταλία
 Γραπτή απάντηση 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2010, το Ποινικό Δικαστήριο του Μιλάνου καταδίκασε τρία στελέχη της Google σε φυλάκιση έξι μηνών, με αναστολή, για παραβίαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων - ενώ ταυτόχρονα απέρριψε τις κατηγορίες δυσφήμισης - στην πρώτη ποινική δίκη σε όλο τον κόσμο που καταδίκασε την Google για τη δημοσίευση περιεχομένου στο δίκτυο, ήτοι βίντεο το οποίο εμφάνιζε την κακομεταχείριση ενός αυτιστικού ατόμου, στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο που διαθέτει.

Σχολιαστές έγειραν φόβους ότι αυτή η ερμηνεία των κανόνων προστασίας δεδομένων θα μπορούσε να καταστήσει τους Παρόχους Υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP) υπεύθυνους για τις ενέργειες των χρηστών, καθιστώντας υποχρεωτικό τον εκ των προτέρων έλεγχο της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των ίδιων των χρηστών, κάτι που αντιβαίνει στις αρχές της ουδετερότητας του δικτύου και της ιδιωτικότητας σε απευθείας σύνδεση. Παρόμοιοι προληπτικοί έλεγχοι στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται θα μπορούσαν πρακτικά να καταστήσουν τους παρόχους ισότιμους με άλλα μέσα, όπως η τηλεόραση και οι εφημερίδες, και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και των πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων (95/46/EΚ(1)) και ο ιταλικός νόμος περί ιδιωτικότητας επιβάλλουν την υποχρέωση στους παρόχους και, ως αποτέλεσμα, τους καθιστούν υπεύθυνους για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων στο περιεχόμενο που δημιουργείται, ανταλλάσσεται ή αναρτάται από χρήστες στο Διαδίκτυο; Θεωρεί το Συμβούλιο ότι, κατ' αναλογία με τον έντυπο τύπο και άλλα μέσα, οι πάροχοι μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες τους; Πώς θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι τηρούνται οι αρχές της ουδετερότητας του δικτύου και της ιδιωτικότητας;

(1)ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου