Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 27kWORD 23k
18 mars 2010
E-1621/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-1621/10
från Sophia in 't Veld (ALDE) , Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Nadja Hirsch (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) och Baroness Sarah Ludford (ALDE)
till rådet

 Angående: Åtal mot Google i Italien
 Skriftligt svar 

Den 24 februari 2010 dömde Milanos brottmålsdomstol tre av Googles företagsledare till sex månaders villkorligt fängelse för kränkning av dataskyddslagen – samtidigt som anklagelser om ärekränkning ogillades – i det första brottmålet i världen, där Google fälls för publicering på Internet, nämligen för en video på företagets videoplattform som visar hur en autistisk person trakasseras.

Det har bland kommentatorer framförts farhågor om att en sådan tolkning av reglerna för dataskydd skulle kunna göra Internetleverantörer ansvariga för användarnas handlingar, så att det blir obligatoriskt att genomföra en förgranskning av lagligheten hos de handlingar som utförs av användarna själva, i strid mot principerna om nätneutralitet och integritetsskydd i webbmiljö. Sådana förebyggande kontroller av det innehåll som publiceras skulle i praktiken likställa Internetleverantörer med andra media som television och tidningar och skulle kunna leda till en inskränkning av yttrande- och informationsfriheten på Internet.

Anser rådet att EU:s direktiv om skydd av personuppgifter (95/46/EG(1)) och den italienska lagen om integritetsskydd ålägger Internetleverantörer en skyldighet som innebär att de ansvarar för att utföra preliminära kontroller av innehåll som skapas, utbyts eller skickas av användare på Internet? Anser rådet att Internetleverantörer i analogi med pressen och andra medier kan hållas ansvariga för innehåll som skickats av deras användare? Hur ska rådet säkerställa att principen om nätneutralitet och integritetsskydd i webbmiljö respekteras?

(1)EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy