Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 31kWORD 23k
18 Μαρτίου 2010
E-1637/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1637/10
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των εξόδων συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος ISPA
 Γραπτή απάντηση 

Οι κυβερνήσεις των δημοκρατιών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας υιοθέτησαν μια κοινή θέση με την οποία ζητάνε από την Επιτροπή:

1. να λάβει υπόψη της το ενδεχόμενο να παρατείνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 την προθεσμία επιλεξιμότητας των εξόδων για όλα τα βουλγαρικά και ρουμανικά έργα που εγκρίθηκαν στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος ISPA/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και τα οποία εξελίχτηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου Συνοχής,
2. να προσφέρει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία τη δυνατότητα να παρατείνουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 την προθεσμία επιλεξιμότητας των εξόδων για τα σημαντικά έργα που έχουν εγκριθεί στη διάρκεια της περιόδου 2000-2006 και η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ (που περιλαμβάνει την εγγυημένη χρηματοδότηση της Επιτροπής και του ΔΝΤ). Όσον αφορά τα έργα που εκτελούνται με τη στήριξη του Ταμείου Συνοχής, τα οποία έλαβαν έγκριση στη διάρκεια της περιόδου 2004-2006 για το σύνολο των κρατών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, θα μπορούσε επίσης να δοθεί αυτή η παράταση.

Δεδομένου ότι η παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των εξόδων θα επέτρεπε την εκπλήρωση των στόχων του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικό εργαλείο περιφερειακής πολιτικής, με σημαντικά πλεονεκτήματα σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, η Επιτροπή καλείται να αποφανθεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου