Parlementaire vraag - E-1637/2010Parlementaire vraag
E-1637/2010

Verlenging van de termijn om in aanmerking te komen voor cofinanciering vanuit het ex-ISPA-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1637/10
van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

De regeringen van de Republiek Bulgarije en Roemenië hebben het volgende gemeenschappelijke standpunt ingenomen, waarin ze de Europese Commissie het volgende vragen:

Gezien het feit dat de uitbreiding van de termijn om in aanmerking te komen voor subsidie zal leiden tot realisatie van de doelstellingen van het Cohesiefonds van de Europese Unie als instrument van het regionaal beleid, met duidelijke voordelen op economisch, sociaal en milieugebied, vragen wij de Commissie om zich met betrekking tot deze kwestie uit te spreken.

PB C 138 E van 07/05/2011