Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 34k
16 Απριλίου 2010
E-1768/2010(ASW)
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-1768/2010

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων(1), τα κράτη μέλη μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να εγκρίνουν για περίοδο έως 120 ημερών τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά και τη χρήση τους σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Αυτό είναι εφικτό μόνο για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση και σε περίπτωση που ένα τέτοιο μέτρο είναι αναγκαίο λόγω απρόβλεπτου κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, στις 12 Ιουλίου 2008 και στις 2 Ιουλίου 2009, η Ελλάδα κοινοποίησε την έγκριση του Lebaycid, για 120 μέρες, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία θεώρησε ότι η εν λόγω ενέργεια ήταν ενδεικνυόμενη.

2. Η προαναφερθείσα οδηγία προβλέπει ένα «διπλό» σύστημα βάσει του οποίου η απόφαση για τις δραστικές ουσίες λαμβάνεται σε ενωσιακό επίπεδο και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα είναι μια από τις απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο προτού τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό για την Επιτροπή να υποδείξει εναλλακτικές δραστικές ουσίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο.

3. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) για τη δραστική ουσία fenthion καθορίστηκαν στην οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης(2) συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4, πρέπει να βεβαιώνονται ότι η χρήση που εγκρίνεται συμφωνεί με το καθορισμένο ΑΟΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η χρήση των προϊόντων είναι ασφαλής για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

4. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τις προθέσεις της Ελλάδας για το 2010 ή αν η Ελλάδα έχει αχρησιμοποίητα αποθέματα.

(1)ΕΕ L 230 της 1.8.1991.
(2)ΕΕ L 350 της 14.12.1990.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου