Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 26kWORD 47k
22 mars 2010
E-1773/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-1773/10
från Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) och Baroness Sarah Ludford (ALDE)
till rådet

 Angående: Rådets eventuella arbete för ett utbyte av patientjournaler med USA
 Skriftligt svar 

Enligt http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar04_trinidadeeuu.html verkar det spanska ordförandeskapet av allt att döma vilja utarbeta ett strategiskt avtal mellan EU och USA för utbyte av digital hälso- och sjukvårdsinformation.

1. Kan rådet berätta om detta ovannämnda strategiska avtal har diskuterats på rådsnivå? Om så är fallet, skulle rådet då kunna redogöra närmare för både denna diskussion och resultatet av den? Om inte, när kommer denna fråga att tas upp på rådets dagordning?

2. Kan rådet specificera det exakta syftet med ett sådant strategiskt avtal? Om inte, varför inte?

3. Arbetar rådet verkligen för ett utbyte av patientjournaler med USA? Om inte, exakt vad arbetar då rådet för i stället?

4. Kan rådet tala om ifall det konsulterade Europeiska datatillsynsmannen före det spanska ordförandeskapets uttalande i Washington D.C.? Om det inte gjorde det, kan rådet då gå vidare med detta utan dröjsmål?

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy