Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 40k
26 Μαρτίου 2010
E-1893/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1893/10
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Εμπορική διάθεση προϊόντων που περιέχουν υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ
 Γραπτή απάντηση 

Το προϊόν «τεφλόν» (PTFE) προσκολλάται σε βάση αλουμινίου μόνο με τη βοήθεια μιας ουσίας, του υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA), που αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ως πιθανή καρκινογόνος ουσία. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στη Δανία και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2009, το PFOA, ερχόμενο σε επαφή με άλλα χημικά μόρια – με σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο (PFOS) εν προκειμένω, που έχει απαγορευτεί ήδη από το 2008, θα μπορούσε να προκαλέσει ανδρική υπογονιμότητα.

Από την αρχή του έτους, όλοι οι προμηθευτές PTFE της Tefal αφαίρεσαν το PFOA από τη διαδικασία κατασκευής.

1. Διατίθενται ακόμη στους καταναλωτές τα προϊόντα που περιείχαν PFOA;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη διακοπή της εμπορικής διάθεσης τέτοιων προϊόντων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FRΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου