Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-1896/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-1896/2010

Foranstaltninger til reducering eller bekæmpelse af udefrakommende invasive arter

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1896/10
af Elena Oana Antonescu (PPE) og Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
til Kommissionen

De udefrakommende invasive arter betragtes af mange specialister som den næststørste trussel mod den globale biodiversitet, idet det må forventes, at de problemer, der opstår som følge af disse arter, forværres på grund af klimaændringer og intensivering af handel og turisme. Disse arter ændrer økosystemerne ved at påvirke andre arter, reducerer landbrugsproduktiviteten og pålægger de nye medlemsstater store udgifter. Ifølge indledende vurderinger vil de udgifter, der opstår i denne forbindelse, beløbe sig til mere end 10 mio. EUR årligt i Europa.

1. Hvad er EU's strategi over for disse arter?

2. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre overvågning af risikoområderne med henblik på i tide at konstatere udefrakommende arter og træffe de nødvendige foranstaltninger for at fjerne dem?

EFT C 138 E af 07/05/2011