Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 28kWORD 40k
26 Μαρτίου 2010
E-1896/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1896/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Δράσεις με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη των εξωγενών χωροκατακτητικών ειδών
 Γραπτή απάντηση 

Τα εξωγενή χωροκατακτητικά είδη θεωρούνται από ορισμένους ειδικούς ως η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, διότι προβλέπεται ότι τα προβλήματα που θα προκαλέσουν τα εν λόγω είδη θα επιδεινωθούν από την κλιματική αλλαγή και την εντατικοποίηση του εμπορίου και του τουρισμού. Τα είδη αυτά τροποποιούν τα οικοσυστήματα πλήττοντας τα άλλα είδη, μειώνουν την γεωργική παραγωγικότητα και επιβαρύνουν με σημαντικές δαπάνες τα νέα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δαπάνες που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ανέρχονται στην Ευρώπη σε περισσότερα από δέκα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

1. Ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτών των ειδών;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τη διασφάλιση της επιτήρησης των περιοχών κινδύνου προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τα εξωγενή είδη και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψή τους;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου