Parlamentin kysymys - E-1896/2010Parlamentin kysymys
E-1896/2010

  Toimet vieraslajien vähentämiseksi tai hävittämiseksi

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-1896/10
  esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) ja Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
  komissiolle

  Monet asiantuntijat pitävät vieraita vieraslajeja toiseksi suurimpana uhkana maailmanlaajuiselle biologiselle monimuotoisuudelle, ja näiden lajien aiheuttamien ongelmien pahentumista pidetään todennäköisenä ilmastonmuutoksesta ja kaupan ja turismin lisääntymisestä johtuen. Vieraslajit muuttavat ekosysteemiä vahingoittamalla muita ekosysteemin lajeja, supistavat maatalouden tuottavuutta ja aiheuttavat suuria taloudellisia kustannuksia uusissa kotimaissa. Alustavien arvioiden mukaan nämä kustannukset ovat Euroopassa vuosittain yli 10 miljardia euroa.

  1. Mikä on EU:n tulokaslajeja koskeva strategia?

  2. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä riskialueiden valvomiseksi varhaisia havaintoja varten, ja mitä tarpeellisia toimenpiteitä toteutetaan vieraslajien hävittämiseksi?

  EYVL C 138 E, 07/05/2011