Parlementaire vraag - E-1896/2010Parlementaire vraag
E-1896/2010

Maatregelen ter reductie of eliminatie van vreemde invasieve soorten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1896/10
van Elena Oana Antonescu (PPE) en Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
aan de Commissie

Vreemde invasieve soorten worden door veel specialisten beschouwd als de op een na grootste bedreiging van de mondiale biodiversiteit. Er wordt een verslechtering verwacht van de problemen die door deze soorten worden veroorzaakt, vanwege de klimaatveranderingen en de intensivering van handel en toerisme. Zij veranderen ecosystemen door de andere soorten in die ecosystemen te beïnvloeden, verminderen de agrarische productiviteit en brengen hoge kosten met zich mee voor de landen waar deze soorten zijn gekomen. Conform initiële schattingen bedragen deze kosten in Europa jaarlijks tien miljard euro.

1. Wat is de strategie van de EU met betrekking tot deze soorten?

2. Welke maatregelen wil de Commissie nemen om de risicogebieden in de gaten te houden, zodat vreemde soorten tijdig kunnen worden ontdekt en zodat verdelgingsmaatregelen kunnen worden genomen?

PB C 138 E van 07/05/2011