Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-1919/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-1919/2010

Tekstil, beklædning og fodtøj i Portugal

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1919/10
af Nuno Melo (PPE)
til Kommissionen

Tekstil-, beklædnings- og fodtøjsindustrien er af stor betydning for den portugisiske økonomi.

Produkterne, der fremstilles i disse sektorer, er på niveau med de bedste produkter på verdensplan med et bredt udbud, konkurrencedygtige priser og høj kvalitet.

Imidlertid afhænger disse virksomheder, der i årtier har investeret stort i modernisering, af tilstedeværelsen og overholdelsen af sunde markedsregler.

EU har tilladt indførslen af produkter, der kommer fra de såkaldte vækstlande, og som importeres til priser, der ligger under de nationale virksomheders kostpriser.

Dette skyldes ikke, at virksomhederne i vækstlandene er mere konkurrencedygtige, men snarere, at de ikke overholder regler, som EU finder grundlæggende, og som navnlig er forbundet med beskyttelse af den offentlige sundhed med udvælgelse af tilladte råvarer, social beskyttelse af arbejdstagerne og miljøbeskyttelse, hvilket indebærer forskellige produktionsomkostninger og åbenlys illoyal konkurrence, hvilket er uacceptabelt.

Hvis der ikke gøres noget, vil konsekvensen fortsat være lukning af gode virksomheder i EU, større arbejdsløshed blandt borgerne og en social krise, der i mange områder allerede kan ses.

Kommissionen bedes derfor besvare følgende spørgsmål:

EFT C 138 E af 07/05/2011