Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1919/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1919/2010

Κλωστοϋφαντουργία, ένδυση και υπόδηση στην Πορτογαλία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1919/10
υποβολή: Nuno Melo (PPE)
προς την Επιτροπή

Οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης έχουν μεγάλη βαρύτητα για την πορτογαλική οικονομία.

Τα πορτογαλικά προϊόντα, σε αυτούς τους τομείς, είναι ορισμένα από τα καλύτερα παγκοσμίως, προσφέροντας πολλές επιλογές, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλή ποιότητα.

Ωστόσο, η επιβίωση των εν λόγω εταιρειών, οι οποίες εδώ και δεκαετίες πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, εξαρτάται από την ύπαρξη και τον σεβασμό των υγιών κανόνων της αγοράς.

Η ΕΕ επέτρεψε την είσοδο στην επικράτειά της προϊόντων που προέρχονται από τις αποκαλούμενες αναδυόμενες χώρες και τα οποία εισάγονται σε τιμές χαμηλότερες από την τιμή κόστους των προϊόντων που παράγονται από τις εγχώριες εταιρείες.

Αυτό δεν οφείλεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών των αναδυόμενων χωρών, αλλά στην έλλειψη σεβασμού προς τους κανόνες τους οποίους η ΕΕ θεωρεί θεμελιώδεις και εγγενείς, ιδίως, όσον αφορά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας με την επιλογή επιτρεπόμενων πρώτων υλών, την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, που συνεπάγονται διαφορετικό κόστος παραγωγής, σε συνθήκες σαφώς αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.

Το κόστος, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει να είναι το κλείσιμο σημαντικών επιχειρήσεων της ΕΕ, η αύξηση της ανεργίας των πολιτών της και η κοινωνική κρίση, η οποία, σε πολλές περιοχές, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται εμφανής.

Ερωτώ, συνεπώς, την Επιτροπή:

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011