Parlamentin kysymys - E-1919/2010Parlamentin kysymys
E-1919/2010

Tekstiili-, vaatetus- ja kenkäteollisuus Portugalissa

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1919/10
esittäjä(t): Nuno Melo (PPE)
komissiolle

Tekstiili-, vaatetus- ja kenkäteollisuudella on suuri merkitys Portugalin taloudelle.

Portugalissa näillä aloilla valmistettavat monimuotoiset, hinnoiltaan kilpailukykyiset ja korkealaatuiset tuotteet edustavat maailman huipputasoa.

Alan yritysten, joiden nykyaikaistamiseen sijoitettiin joitakin vuosikymmeniä sitten paljon rahaa, selviäminen on kuitenkin kiinni terveiden markkinasääntöjen olemassaolosta ja noudattamisesta.

EU on päästänyt alueelleen niin sanotuista nousevan talouden maista peräisin olevia tuotteita, joita tuodaan maahan kansallisten yritysten tuottajahintoja halvemmilla hinnoilla.

Tämä ei johdu nousevan talouden maiden yritysten paremmasta kilpailukyvystä, vaan EU:n ensisijaisen tärkeiksi katsomien sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Nämä säännöt koskevat kansanterveyden suojelua hyväksyttävien raaka-aineiden valinnan avulla, työntekijöiden sosiaaliturvaa ja ympäristön kunnioittamista. Jos sääntöjä ei noudateta, seurauksena ovat erilaiset tuottajahinnat, mikä aiheuttaa selvästi vilpillisen kilpailutilanteen, jota on mahdoton hyväksyä.

Jos asiaan ei puututa, seurauksena on EU:n toimivien yritysten sulkemisen jatkuminen, mikä puolestaan lisää EU:n kansalaisten työttömyyttä ja pahentaa sosiaalikriisiä, joka on jo huomattavissa monilla alueilla.

Tämän perusteella pyydän komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

EYVL C 138 E, 07/05/2011