Parlementaire vraag - E-1919/2010Parlementaire vraag
E-1919/2010

Textiel-, kleding- en schoenenindustrie in Portugal

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1919/10
van Nuno Melo (PPE)
aan de Commissie

De textiel-, kleding- en schoenenindustrie speelt een belangrijke rol in de Portugese economie.

In deze sectoren worden in Portugal producten gemaakt die tot de beste ter wereld behoren, met een gediversifieerd aanbod, van goede kwaliteit en tegen concurrerende prijzen.

Voor het voortbestaan van deze bedrijven, waar al tientallen jaren flink in geïnvesteerd wordt om de sectoren te moderniseren, is het echter onontbeerlijk dat er goede marktregels bestaan die ook worden nageleefd.

De EU heeft producten uit zogenaamde opkomende economieën binnen haar grenzen toegelaten, die geïmporteerd worden tegen prijzen die onder de kostprijs liggen van de producten van de Portugese industrie.

Dat komt niet door de grotere concurrentiekracht van de bedrijven in de opkomende economieën. De verschillen in productiekosten zijn zo groot omdat de regels niet gerespecteerd worden die de EU van cruciaal belang vindt, zoals regels voor de bescherming van de volksgezondheid door het gebruik van toegestane grondstoffen, regels voor de sociale bescherming van werknemers en regels op het gebied van het milieu. Dit leidt onmiskenbaar tot oneerlijke concurrentie en dit mag niet toegestaan worden.

Indien er niets ondernomen wordt, zal dit voor de EU de sluiting betekenen van gezonde bedrijven, toename van de werkloosheid onder de burgers en een sociale crisis die al op veel plaatsen een feit is.

Daarom vraag ik de Commissie:

PB C 138 E van 07/05/2011