• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-1948/2010(ASW)Parlamentní otázka
E-1948/2010(ASW)

Odpověď pana Kallase jménem Komise

V roce 2007 Komise v souladu se směrnicí 2000/84/ES[1] předložila zprávu o vlivu stávajícího režimu letního času. Tato zpráva byla připravena na základě informací a studií obdržených od členských států, ale také na základě ostatních dostupných údajů.

Pokud jde o úspory energie, ke kterým přispívá letní čas, zpráva potvrdila výsledky dřívějších zjištění, a sice že tyto úspory jsou ve srovnání s celkovou spotřebou energie malé (např. ve Francii se podle nedávného šetření jedná o úspory ve výši 0,014 % z celkové spotřeby energie v roce 2005).

Komise nemá žádné důkazy o tom, že letní čas způsobuje zdravotní obtíže občanů. Odborníci se shodují, že možné potíže spojené s přizpůsobením se změně času mají krátké trvání a nejsou zdraví nebezpečné.

Komise není zastáncem zrušení letního času. Z výše zmíněné zprávy vyplývá, že stávající úprava letního času dosud v členských státech nepředstavovala důvod k znepokojení, a žádný členský stát o změnu této úpravy nepožádal. Komise nemá žádné informace o tom, že by se situace od vydání zprávy změnila.