Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 26kWORD 43k
16 april 2010
E-2364/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-2364/10
från Konrad Szymański (ECR)
till kommissionen

 Angående: Delgivning av processhandlingar inom EU
 Skriftligt svar 

Frågan om delgivning av processhandlingar – såväl via post som på elektronisk väg – regleras för närvarande av nationella regler i medlemsstaterna. Denna situation gör det svårt eller omöjligt att driva rättsprocesser via direkt korrespondens i en annan medlemsstat än det egna bosättningslandet. Exempelvis kräver polska förvaltnings-, civil- och straffrättsliga domstolar, om en part bor i en annan medlemsstat än Polen, att denne utnämner ett ombud för delgivning i Sverige, i annat fall lämnas domstolens skrivelser kvar i målets handlingar med rättsverkan såsom delgivna, vilket i praktiken gör det omöjligt att effektivt driva en rättssak. Tvånget att utse ett ombud leder till en omotiverad ojämlikhet i behandlingen av personer som bor i andra länder i jämförelse med personer som bor i Polen, på grund av att det saknas regler som möjliggör korrespondens via post eller på elektronisk väg.

I dag, när en försändelse inom och utom landet tar ungefär lika lång tid att komma fram, är det svårt att acceptera argumentet att processen skulle kunna dra ut på tiden om skrivelser måste delges i utlandet. Polsk lag erkänner dessutom avsändningsdatumet som rättidigt inlämningsdatum endast för försändelser som avsänts av den polska posten (Poczta Polska). Denna regel diskriminerar personer som bor utanför landets gränser, och stödjer ett otillåtet monopol i landet (genom att ge ett privilegium åt Poczta Polska). I praktiken tolkas dessa kontroversiella lagrum olika av polska domstolar – en del försöker gå utlandsboende medborgare till mötes, medan andra går efter lagens bokstav. Detta medför i sin tur en brist på rättssäkerhet i domstolsförfarandet.

1. Ser kommissionen ett problem med att det saknas en enhetlig lagstiftning inom EU när det gäller delgivning av alla typer av processkrivelser inom hela EU?

2. Är det inte ett hot mot en av de grundläggande medborgerliga rättigheterna – rätten till rättegång – när det saknas garantier på EU-nivå för domstolskorrespondens?

3. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta i denna fråga?

Frågans originalspråk: PLEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy